זקוק לשלט פוינטר פעמון ?

 

שלט פוינטר פעמון לרכב

שלט פוינטר פעמון לרכב

.