1. החזק את כפתורים 1 + 2 בו זמנית לקבלת 3 הבהובים בשלט.
  2. 2.      המשך להחזיק את כפתור מספר 1 (כפתור עליון- מנעול פתוח).
  3. שחרר רק את כפתור מספר 2 והמשך ללחוץ על כפתור מספר 1.
  4. כעת כשמספר 1 עדיין לחוץ, לחץ במקביל 3 לחיצות קצרות על כפתור מספר 2.
  5. שחרר את 2 הכפתורים ומייד לאחר מכן לחץ והחזק את כפתור מספר 1 (מנעול סגור)
  6. הצמד את השלט הפעיל לשלט הבתול ובעודך לוחץ מבלי להפסיק על כפתור מספר 1 לחץ על כפתור ההפעלה בשלט הפעיל (בדרך כלל הכפתור השמאלי).
  7. בשלט הבתול הנורה תהבהב במהירות, המתן במצב זה כשהכפתורים לחוצים והנורה מהבהבת 10 שניות.
  8. שחרר את הכפתורים.
  9. כעת החזק את לחצן מספר 2 (מנעול פתוח) בשלט הבתול במקביל הצמד את השלט הפעיל ולחץ בו שוב על כפתור ההפעלה (בדרך כלל שמאלי) כשהשלטים מוצמדים אחד לשני.

10. הנורה בשלט הבתול תהבהב במהירות. הישאר במצב זה ל- 10 שניות.

11. שחרר את כל הכפתורים והמתן 30 שניות.

  1. השלט משוכפל.

.